KALKULATOR DLA KUPUJĄCEGO

Zobacz ile wyniesie Cię całkowity koszt zakupu nieruchomości!

Zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości w Hiszpanii?

Policz całkowity koszt inwestycji!

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj
Zapoznaj się z pełną informacją
o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Pobierz bezpłatnie kalkulator, dzięki któremu dowiesz się jakie koszty całkowite poniesiesz podczas zakupu nieruchomości w Hiszpanii.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Costa Broker Monika Mrozińska, w Alicante (03003) przy Avenida Maisonnave 41/3B, N.I.E. Y5781552X. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji Akademii Organizatora oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy przekazywać Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA (wykorzystywanie pakietu gSuite) oraz standardowych klauzul umownych (HubSpot). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: info@costabroker.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Costa Broker

Polityka prywatności